CONNERSANDEFUR

ขว้างงูไม่พ้นคอ

rainbow

โฟล์คลิฟท์มือสอง งานคำนวณงานรับความหนักเบาสรรพสิ่งรถ Forklift แต่ละอายุ

หลายเอ็งคงเห็นทีตวาดแห่งการกิน โฟล์คลิฟท์มือสอง กูจะเข้าใจแจ่มแจ้งได้อย่างไรตวาด โฟล์คลิฟท์มือสอง เก่งรับความหนักเบาบรรทุกได้  เมื่อยกขึ้นไปแล้วรถจะไม่หน้่าตำ กูมาแลเห็นแบบการคำกล่าวนโฉบกันครับ
ในการคำกล่าวนโฉบกระแสความเก่งแห่งการยกขึ้นข้าวของเครื่องใช้รถ FORKLIFT นั้นกูสัมผัสตระหนักข่าวคราว 2 จำพวก เป็น แห่งจำพวกข้าวของเครื่องใช้รถ FORKLIFT พร้อมด้วย ของใช้แห่งจะยกขึ้น
ข้อมูลข้าวของเครื่องใช้วัสดุแห่งจะยกขึ้น กูสัมผัสเข้าใจแจ่มแจ้งความหนักเบาข้าวของเครื่องใช้วัสดุ พร้อมด้วย ช่องไฟเคลื่อนกรอบข้างใดข้างหนึ่งไปยังจุดศูนย์ถ่วงข้าวของเครื่องใช้วัสดุ
สำหรับข่าวคราวข้าวของเครื่องใช้รถ โฟล์คลิฟท์มือสอง กูเก่งแลเห็นได้เคลื่อนแผ่นเพลทแห่งค้างชำระเสด็จแห่ง FORKLIFT ได้ผ่านพ้นครับ 
ที่แผ่นเพลทจะปริปากข่าวคราวแห่งกูสัมผัสกิน กระนี้
ประเภทข้าวของเครื่องใช้รถ FORKLIFT  หมายถึงวิธีกินก๊าสหมายถึงเชื้อเพลิง (G / LP)
ความเก่งแห่งการรับความหนักเบา เป็น 5000 ปอนด์สเตอร์ลิง (LB)
ระยะไกลลิบเคลื่อนวงกลมแห่งรับความหนักเบาข้าวของเครื่องใช้ FORKLIFT (อาณาจักรพักตร์รถ) ไปยังจุดรวมแห่งการรับความหนักเบาบรรทุก(มัธยมทนต์ แห่งกินยกขึ้น) เป็น 24 นิ้ว
ความสูงแห่งการยกขึ้น เป็น 173 นิ้ว
รถโฟร์คลิฟท์ทหารยกขึ้นข้าวของเครื่องใช้ ตรากตรำ 4000 ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งของใช้แห่งยกขึ้นมีช่องไฟเคลื่อนกรอบตราบเท่าจุดรวมแห่งสมดุล 18 นิ้ว
ส่วนรถ FORKLIFT กิน คุณประโยชน์เคลื่อนภาพซีกบนบานศาลกล่าว เป็น รับความหนักเบาบรรทุกได้ 5000 ปอนด์สเตอร์ลิง มีช่องไฟเคลื่อนวงกลมแห่งรับความหนักเบาข้าวของเครื่องใช้ โฟล์คลิฟท์มือสอง (อาณาจักรพักตร์รถ) ไปยังจุดรวมแห่งการรับความหนักเบาบรรทุก(มัธยมทนต์ แห่งกินยกขึ้น) เป็น 24 นิ้ว
จะคำกล่าวนโฉบแรงต้นเค้าปฏิบัติแห่งการยกขึ้น แห่งเอิ้นตวาดแตงโมเมนท์ ได้กระนี้
โมเม้นท์ ข้าวของเครื่องใช้ รถ FORKLIFT  = (24 นิ้ว x 5000 ปอนด์สเตอร์ลิง) = 120,000 นิ้ว-ปอนด์สเตอร์ลิง
โมเม้นท์ ข้าวของเครื่องใช้ วัสดุแห่งยกขึ้น       = (18 นิ้ว x 4000 ปอนด์สเตอร์ลิง) = 72,000 นิ้ว-ปอนด์สเตอร์ลิง
จากการคำกล่าวนโฉบข้างต้น  ค้นเจอตวาดรถ โฟล์คลิฟท์มือสอง เก่งยกขึ้นวัสดุตรงนี้ได้ระบิปลอดภัย ไพเราะแตงโมเมนท์แห่งโฟล์คลิฟท์เก่งรับความหนักเบาได้ มีคุณประโยชน์บริบูรณ์กระทั่งแตงโมเม้นท์ข้าวของเครื่องใช้วัสดุแห่งยกขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้กระนั้นวัสดุแห่งยกขึ้นจะมีความหนักเบาทันกัน ทว่าหากข้าวของเครื่องใช้แห่งยกขึ้นมีกระแสความกว้างบริบูรณ์รุ่งโรจน์ รถ FORKLIFT ก็คงจะไม่เก่งแห่งจะบริหารได้ระบิปลอดภัย อย่าง  สมมตตวาดวัสดุแห่งยกขึ้นมีกระแสความกว้าง 66 นิ้ว ซึ่งช่องไฟเคลื่อนกรอบตราบเท่าจุดรวมแห่งสมดุลก็จะหมายถึง 33 นิ้ว เมื่อคำกล่าวนโฉบแตงโมเม้นท์ให้กำเนิดมา ก็จะหมายถึง (33 นิ้ว x 4000 ปอนด์สเตอร์ลิง) = 132,000 นิ้ว-ปอนด์สเตอร์ลิง  หมายถึงคุณประโยชน์บริบูรณ์กระทั่งแตงโมเม้นท์แห่งรับได้ข้าวของเครื่องใช้ FORKLIFT
ดังนั้น ควรจะจำได้ไว้ทัดเทียมตวาด ข้าวของเครื่องใช้แห่งตรากตรำทันกัน ทว่าขนาดไม่ทันกัน โฟล์คลิฟท์มือสอง ไม่เก่งบรรทุกได้เสมือนกัน
ประเด็นรองลงไปมาแห่งน่าจะจะให้กระแสความยิ่งใหญ่เป็น เมื่อ FORKLIFT ยกขึ้นทนต์วิดรุ่งโรจน์สูง จะส่งเอาท์พุตให้วงกลมรับความหนักเบาข้าวของเครื่องใช้ FORKLIFT เลื่อนไปด้านหน้า นั่นหมายความตวาด ช่องไฟเคลื่อนวงกลมแห่งรับความหนักเบาข้าวของเครื่องใช้ FORKLIFT (อาณาจักรพักตร์รถ) ไปยังจุดรวมแห่งการรับความหนักเบาบรรทุก(มัธยมทนต์ แห่งกินยกขึ้น) จะมีคุณประโยชน์ลดนิดลง (ติดตามแบบซีกบนบานศาลกล่าว เป็น คุณประโยชน์แห่งมีเลขทันด้วยกัน 24 นิ้ว ทว่าหากยกขึ้นทนต์สูงรุ่งโรจน์ คุณประโยชน์โด่ตรงนี้จะลดนิดลง กระแสความเก่งแห่งการยกขึ้นก็จะนิดลง)
นอกจากการยกขึ้นทนต์รุ่งโรจน์สูงจะทำให้วงกลมศุนย์หน่วงการรับความหนักเบาข้าวของเครื่องใช้ โฟล์คลิฟท์มือสอง แปรไปแล้ว ยังมีข้ออื่น อย่าง
- วัสดุแห่งยกขึ้นเลื่อนไปแห่งตีนทนต์ข้าวของเครื่องใช้ FORKLIFT (คงจะติดตั้งของใช้ไม่ดีแต่แรก ไม่ก็ ของใช้จากช่วงเวลายกขึ้น)
 

Comments are closed.