CONNERSANDEFUR

ขว้างงูไม่พ้นคอ

rainbow

ไฟฟ้าแรงต่ำ ความฟังรู้เรื่องเหตุด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เล่าเรียนเรื่องระบบไฟฟ้า

ระบบงานกระจาย ไฟฟ้าแรงต่ำ ปฐมภูมิเริ่มต้นรุ่งทิ้งงานกระจุกตัวในประเทศ งานกระจายไฟฟ้าเริ่มต้นทิ้งแรงดันไฟฟ้าต่ำ 110-220 Volt ปางมีงานขยายตัวสูงรุ่งเครื่องใช้งานเปลืองไฟฟ้า พักทางการกระจายไฟฟ้าเริ่มต้นไกลลิบคลอดคลาไคล แรงดันไฟฟ้าแถวกระจายแล้วจึงสัมผัสเพิ่มให้รุ่งเพราะว่าตัดทอนทางณเคเบิลฟ้า หมายถึงงานตัดทอนงานเสียแรงงานณเคเบิลฟ้าพร้อมด้วยตัดทอนข้อสงสัยประเด็นแรงดันไฟฟ้าหลุด แรงดันไฟฟ้าได้เพิ่มให้รุ่งเข้าไปสู่ระบบความกดดันพอสมควร (Medium Voltage) 3000 อาบัน 33000 Volts คลาไคลตราบลำดับชั้นแรงสูง (High Voltage) 69000 อาบัน 230000 Volts พร้อมด้วยล่าสุดเข้าไปสู่ลำดับชั้นสูงเลิศ (Extra High or Ultra High Voltage) แถวลำดับชั้นความกดดัน 500000 Volts
     งานกระจายไฟฟ้าคลาไคลณพักวิธีการทั่วจรดกันพร้อมด้วยไกลลิบ ไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วจึงสัมผัสมีอุปกรณ์พิทักษ์เหรอเปลืองหั่น-ประกบไฟฟ้า แบบนี้
อุปกรณ์หั่น-ประกบ ไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Switchgear)
ฟิวส์ (Fuse)
     ฟิวส์ทำหน้าที่กลยุทธ์ 2 ประการ ลงความว่า พิทักษ์งานเปลืองทางไฟฟ้าเลย (Over Load) พร้อมด้วยพิทักษ์งานลัดเลาะวงจรไฟฟ้า (Short circuit)
     ฟิวส์ดำเนินงานโดยอาศัยนโยบายเครื่องใช้งานหลอมเครื่องใช้โลหะ ซึ่งตัวฟิวส์ หมายถึงแผ่นโลหะละเอียดอ่อน แถวอนุญาตให้ทางไฟฟ้าหลั่งสร้างผ่านยินยอมสเปคเครื่องใช้ตัวฟิวส์เอง ต่างว่าทางไฟฟ้าหลั่งสร้างผ่านท่วมท้นกว่าแถวกำหนด ความร้อนแถวบังเกิดรุ่งณตัวฟิวส์ก็จักละลายตัวฟิวส์ให้กุดพร้อมด้วยหั่นทางไฟฟ้า งานเลือกเปลืองฟิวส์ปกติจักเลือกขนาดฟิวส์ราว 1.3 อาบัน 1.5 เท่าเทียมเครื่องใช้ทางเปลืองงานด้วยว่าอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงต่ำ ฝ่ายไม่มีทางเปิดโปง (Inrush Current)
Circuit Breaker (C.B.)
     เหรอสามารถจักเอื้อนสวิตซ์ตัดมาบางส่วนอัตโนมัติ ลงความว่า ปางมีงานเปลืองทางเลย เหรอบังเกิดงานลัดเลาะวงจรไฟฟ้า สวิตซ์จะหั่น-ประกบระบบไฟฟ้าคลอด พร้อมด้วยข้าพเจ้ารอบรู้จวกสวิตซ์ให้กระจายไฟฟ้าใหม่ได้อีกปาง โดยไม่ต้องสัมผัสเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ โดยปกติ Circuit Breaker จักมีคราวงานเปลืองงาน โดยรุ่งและโควตาปาง พร้อมด้วยขนาดเครื่องใช้ความเถื่อนณงานหั่นทาง 
     สายเครื่องใช้ Circuit Breaker แถวเปลืองงาน มีแบบนี้
     Air Circuit Breaker (ACB) หมายถึง Circuit Breaker เหน้าแรกๆ แถวเกิดลงมาเปลืองงาน สรีระติดจะโย่ง วงกลมพิศแถวแสดงความสามารถให้ข้าพเจ้าฟังออกเหมาหมายถึง ACB ลงความว่า Arc-Chute แถวโย่งพำนักหยาบบนบาน พร้อมด้วยถอดคลอดได้สะดวก พร้อมด้วยมี Operating Mechanism แถวเพ่งได้กระจ่าง
     Molded Case Circuit Breaker (MCB) หมายถึงความเจริญเรียงลำดับต่อไป ACB โดยสรุปไม่ซับซ้อน ลงความว่า จับ ACB ลงมาตัดทอนขนาดยอมพร้อมด้วยรอบรู้ฝืนทนประกบความกดดัน เหรอฝืนทนประกบงานบังเกิดงานลัดเลาะวงจรแถวเถื่อนได้ ขนาดเครื่องใช้ MCB แล้วจึงกระจ้อยร่อยประเหน็บรัดกว่า ACB ท่วมท้น พร้อมด้วย ไฟฟ้าแรงต่ำ อีกทั้งมีงานหับมิดชิด (Sealed) ท่วมท้นกว่า ACB อย่างไรก็ดีอีกทั้งมีทางเข้าเล็กๆ เขต Arc-Chute เช่นนั้น MCB แล้วจึงสมและงานเปลืองงานปกติ ณทุกๆ สภาพการณ์
     Miniature Molded Circuit Breaker (MMCB) โดยดารดาษจักคอิดโรยยๆ MCB ก็แค่มีขนาดกระจ้อยร่อยพร้อมด้วยมีทางไฟฟ้าต่ำๆ ซึ่งจักเปลืองณที่อยู่อาศัยบ้านเรือน เหรอวงจรกระจายไฟฟฟ้าย่อยๆ ในโรงเรือน ทางเปลืองงานดารดาษจักพำนักราว 5-20 Amp
     Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) อุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงต่ำ slimฝ่ายมีจังหวะแถวไฟฟ้าจักรั่วไหลเข้าไปสู่ผิวเผินนอกเครื่องใช้อุปกรณ์ เหรอรั่วไหลยอมน้ำแถวลูบไล้และตัวขาได้ เพียง เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น เหรอน้ำร้อน งานพิทักษ์รุนแรงแถวจักบังเกิดรุ่ง ทำโดยงานเปลือง ELCB ซึ่งจักหั่นวงจรคลอดปางมีทางรั่วไหลยอมสู่ดินดารดาษ ขนาดทางรั่วไหลมีให้เลือกเปลืองตั้งแต่ 5 mA อาบัน 30 mA ขณะที่ทางเปลืองงานปกติเยี่ยงและ
 

Comments are closed.