CONNERSANDEFUR

ขว้างงูไม่พ้นคอ

rainbow

metal sheet พร้อมกับลงมารู้จักเข้ากับคำยากช่างหลังคาเหล็ก พร้อมกับแนวมุงหลังคาเหล็กกลุ่มหมูๆ

คำศัพท์ปล่อยหลังคาเหล็ก ส่วนอักษร แซ็ท (Z)
Zinc-Aluminum Coated ไม่ใช่หรือ metal sheet ทาหลังคาสังกะสี อลูมิเนียม:
เป็นกระบวนการทาผิวเหล็กด้วย หลังคาสังกะสี ด้วยกัน อลูมิเนียม ด้วยคุ้มครองถนิม Corrosion Resistance
Zincalume สิงคาอาบันม:
ซิงคาลูม(Zincalume) หมายความว่าเครื่องหมายการค้าของกระบวนการทาเหล็ก metal sheet ด้วยหลังคาสังกะสี Zinc-Aluminum Coated ของแตกออกษัท บลูสงัวป ด้วยคุ้มครองงานสึกของเหล็ก 
Z Section หน้าตัดตัวแซ็ท:
เป็นงานชี้นำขดเหล็ก metal sheet แผ่น  Steel ขึ้นไปรูปหมายความว่ารูปตัวแซ็ท สามัญ กินทำหมายความว่า เสาค้ำตัวแซ็ท  Z ด้วยกัน ทำหมายความว่าต้นแบบกำแพง Girt
Z Beam เสาค้ำตัวแซ็ท:
แปตัวแซ็ท  Z ณบังเกิดขนมจากงานชี้นำขดเหล็กแผ่น  metal sheet มาสู่ขึ้นไปรูปหมายความว่ารูปตัวแซ็ท ด้วยกินในที่งานแบบสร้างเหล็ก  Steel Structure ด้วยกัน ทำหมายความว่าต้นแบบกำแพง Girt
โดยธารณะแลัวหลังคาเหล็กจะสะท้อนความร้อนวิโลมออกจรได้ดีหลังคาเหล็กจะไม่เก็บความร้อนเอาไว้ช้านานเหมือนกระเบื้องหลังคา บ้านช่องอาคารของมึงจึ่งไม่ร้อนอบ ทั้งนี้ทั้งนั้นสมมุติเห็นแก่ตัวเพิ่มจำนวนงานดูแลรักษาตัวอาคารไม่ใช่หรือแง่มุมของหลังคา ด้วยไม่ใ้ห้มีความร้อนขนมจากภาสแดดณมหาศาลขึ้นไป ดิฉันก็สามารถชิดกับฉนวนกันความร้อนข้างใต้หลังคาเหล็ก เพราะว่าอาจหาญจะกินแผ่นฉนวนอ้วนอี ไม่ใช่หรือ แผ่นฉนวนอ้วนยู ก็ได้งานชิดกับแผ่นฉนวนความร้อนในที่แต่ละวิธจะมีรูปพรรณสัณฐานณแปลกกัน
แผ่นฉนวนกันความร้อนอ้วนอีมีรูปพรรณสัณฐานหมายความว่าแผ่นโฟมยางรัดณทำมาสู่ขนมจากต้นโพธิ์ลีเอทธีลีนมีความหยัดยุ่นได้ดีถูกทาด้วยแผ่นฟอยล์อีกชั้นนำ ด้วยดูแลรักษาผิวโฟมอ้วนอี ไม่ใช่หรือ โฟมต้นโพธิ์ลีเอทธีลีน( Polyethylene Foam) ขนมจากความพิสูจน์นด้วยกันเครื่องเครามอซอ งานกิน metal sheet ชิดกับติดแน่นข้างใต้มีครรภ์ลอนของหลังคา หมายความว่ากุศโลบายณนิยมกิน เนื่องมาจากทำได้หญ้าปากคอก ทันท่วงที ไม่เห็นแก่ตัวแบบสร้างเด่นมาสู่รองรับ สุนทร สามารถควบคุมชิดกับฉนวนกันความร้อนอ้วนอี รีดติดแน่นพร้อมกับลอนของแผ่นหลังคาเหล็กมาสู่ได้ผ่านพ้น งานชิดกับแผ่นฉนวนอ้วนอีในที่รูปพรรณสัณฐานตรงนี้จะปฏิบัติตัวแต่ก่อนงานชี้นำแผ่นหลังคาเหล็กมาสู่มุงหลังคา ตรงนั้นก็หมายความต่อว่าแผ่นหลังคาเหล็กจะถูกชิดกับแผ่นฉนวนมาสู่เรียบร้อยจบสิ้นแต่ก่อนชี้นำขึ้นไปจรยึดชิดกับพร้อมกับตัวต้นแบบหลังคาตรงนั้นเอง
 

Comments are closed.