CONNERSANDEFUR

ขว้างงูไม่พ้นคอ

rainbow

คลังสินค้า วิธีการการจัดเตรียมไว้สินค้าภายในโกดังสินค้าให้เข้ารูป และการไว้สินค้าให้บริสุทธิ์เข้าอยู่ทุกคราว

ระบบการจัดแจงออมเพราะไม่มีแบบแผน (Informal System)
                   ทั้งเป็นแบบแผนการจัดแจงออมสินค้าถิ่นไม่มีการสมุดปฏิทินโหรระวางการจัดแจงออมเข้าไว้ในที่ระบบ และสินค้าทั่วพรรค์เชี่ยวชาญจัดแจงออมไว้ระวางไรตกลงในที่คลังสินค้า ซึ่งเสมียนถิ่นปฏิบัติหน้าที่ในที่คลังสินค้าตรงนั้นจะทั้งเป็นผู้ถิ่นตระหนักระวางในที่การจัดแจงออมรวบยอดตลอดจำนวนถิ่นจัดแจงออม ซึ่งจะเห็นได้ว่าแบบแผนการจัดแจงออมนี้สมเพราะด้วยคลังสินค้าถิ่นมีความจุจ้อย มีจำนวนสินค้าไม่ใช่หรือ SKU อนุ และมีจำนวนระวางถิ่นจัดแจงออมอนุเพราะด้วย เพราะด้วยในที่การดำเนินงานในที่ตรงนั้นจะมีการปันเสมียนถิ่นรับผิดชอบเท่านั้นทั้งเป็นโซนๆ เพราะถิ่นแต่ละพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้มีแนวการดำเนินตนในที่ถ้อยคำการจัดแจงออมแล้วแต่เสมียนถิ่นปฏิบัติหน้าที่ในที่พื้นที่นั้นๆ เช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้มีแนวถิ่นยังกับกัน แล้วก็ทำให้กล้าหาญก่อกำเนิดคำถามการจัดแจงออมไม่ใช่หรือการถิ่นเฟ้นหาสินค้าตรงนั้นไม่เจอะเจอในที่วันที่เสมียนถิ่นบ่อยในที่พื้นที่ตรงนั้นไม่มาสู่ดำเนินงาน ตาตารางกร้านข้างล่างจะชี้ให้เห็นการเทียบจุดดี และข้อบกพร่องของแบบแผนการจัดแจงออมสินค้าเพราะไม่มีแบบแผน
แนวจิตใจในที่การจัดแจงออมสินค้าแบบแผนนี้ทั้งเป็นทิวขบคิดที่มาเดินทางแนวความคิดกล่าวคือ สินค้าทั่วพรรค์ไม่ใช่หรือทั่ว SKU ตรงนั้นจะมีระวางจัดแจงออมถิ่นบันทึกไว้ตายปรากฏหลังจากนั้น ซึ่งการจัดแจงออมแบบแผนนี้สมเพราะด้วยคลังสินค้าถิ่นมีความจุจ้อย มีจำนวนเสมียนถิ่นปฏิบัติหน้าที่ไม่หลายและมีจำนวนสินค้าไม่ใช่หรือจำนวน SKU ถิ่นจัดแจงออมอนุเพราะด้วย เพราะเดินทางการเรียนรู้ติดกันตำหนิติเตียนทิวขบคิดการจัดแจงออมสินค้านี้จะมีข้อห้ามถ้าก่อกำเนิดความถิ่นสินค้าตรงนั้นมีการบังคับการซื้อเข้ามาสู่ทีละมากๆจนตรอกมากเกินจำนวน location ถิ่นบันทึกไว้ของสินค้าพรรค์ตรงนั้นไม่ใช่หรือในที่ความถิ่นสินค้าพรรค์ตรงนั้นมีการบังคับการซื้อเข้ามาสู่อนุในที่คราวฤกษ์ตรงนั้น จะทำให้ก่อกำเนิดสถานที่ถิ่นเตรียมการไว้เพราะด้วยสินค้าพรรค์ตรงนั้นว้างเวิ้ง ซึ่งไม่ทั้งเป็นการนำไปใช้ของสถานที่ในที่การจัดแจงออมถิ่นดี 
ระบบการจัดแจงออมเพราะจัดติดสอยห้อยตามเครื่องหมายสินค้า (Part Number System)
                     แบบแผนการจัดแจงออมเพราะใช้เครื่องหมายสินค้า (Part Number) มีทิวขบคิดพอๆ กันกับการจัดแจงออมแผนกบันทึกระวางตาย (Fixed Location) เพราะข้อแตกต่างตรงนั้นจะปรากฏถิ่นการออมแผนกใช้เครื่องหมายสินค้า ตรงนั้นจะมีหลั่นการจัดแจงออมเรียงกันแทบ เครื่องหมายสินค้าเลขลำดับ A123 ตรงนั้นจะถูกจัดแจงออมแต่ก่อนเครื่องหมายสินค้าเลขลำดับ B123 เป็นอาทิ ซึ่งการจัดแจงออมแผนกนี้จะสมกับบริษัทถิ่นมีความตั้งใจส่งเข้า และนำออกของเครื่องหมายสินค้าถิ่นมีจำนวนมั่นคงเพราะว่ามีการบันทึกระวางการจัดแจงออมไว้หลังจากนั้น ในที่การจัดแจงออมแผนกใช้เครื่องหมายสินค้านี้ จะทำให้เสมียนตระหนักระวางของสินค้าได้สะดวก อย่างไรก็ดีจะไม่มีความผ่อนผันในที่ความถิ่นสหพันธ์ไม่ใช่หรือบริษัทตรงนั้นความแข็งแรงจำเริญและมีความตั้งใจลุกลามคลังสินค้า จำนวน SKU ซึ่งจะทำให้ก่อกำเนิดคำถามถ้อยคำสถานที่ในที่การจัดแจงออม
ระบบการจัดแจงออมสินค้าติดสอยห้อยตามส่วนของคลังสินค้า (Commodity System)
                      ทั้งเป็นแบบแผนการจัดแจงออมสินค้าติดสอยห้อยตามส่วนของสินค้าไม่ใช่หรือส่วนสินค้า (product type) เพราะมีการจัดแจงระวางการวางดุจกับร้านค้าปลีกตัวไม่ใช่หรือติดสอยห้อยตาม supermarket สามัญถิ่นมีการจัดแจงวางสินค้าในที่อย่างเดียวกันไม่ใช่หรือส่วนเดียวกันไว้ ระวางถิ่นแนบกัน ซึ่งแบบแผนในที่การจัดแจงออมสินค้าแผนกนี้จัดแจงปรากฏในที่แผนก combination system ซึ่งจะช่วยเหลือในที่การเพิ่มประสิทธิภาพในที่การจัดแจงออมสินค้าคือมีการย้ำถ้อยคำ การใช้งานสถานที่จัดแจงออม หลายขึ้นไป และอีกต่างหากสะดวกแก่เสมียน pick สินค้าในที่การประสีประสาจดระวางของสินค้าถิ่นจะต้องเสด็จพระราชดำเนินหนีบ อย่างไรก็ดีมีข้อบกพร่องด้วยเพราะว่าเสมียนถิ่นหนีบสินค้าจำเป็นต้องต้องมีความตระหนักในที่ถ้อยคำของ คลังสินค้า แต่ละกระชั้นไม่ใช่หรือแต่ละสัญลักษณ์ถิ่นจัดแจงปรากฏในที่ส่วนเดียวกัน ไม่ดังนั้นกล้าหาญก่อกำเนิดการ pick สินค้าผิดพรรค์ได้ เดินทางตาตารางชี้ให้เห็นจุดดีและข้อบกพร่องของการจัดแจงออมในที่แบบแผนนี้
 

Comments are closed.